Mājas

Par mums

ContiTech Produkti
ContiTech Globāli
Kontakti
Iespaidi
Jurisdikcijas
Jurisdikcijas
ContiTech - Jurisdikcijas

Mājas lapas lietošana; Produkta garantijas

Šīs mājas lapas informācija var tikt mainīta vai atjaunota bez brīdinājuma. Tāpat Continental AG var veikt izmaiņas šajā informācija aprakstītajos produktos un pakalpojumos jebkurā laika bez brīdinājuma. Continental AG nedod garantijas, tiešas un netiešas un nav atbildīga saistībā ar šīs mājas lapas lietošanu. Continental AG nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem, gadījuma vai soda rakstura zaudējumiem, kas radušies dēļ piekļuves šai mājas lapai vai tās lietošanas, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādus vīrusus, kas var skart jūsu datortehniku.

Continental AG saistības un pienākumi, kas attiecas uz Continental AG produktiem, tiek noteikti tikai ar līgumiem, saskaņā ar kuriem tie pārdoti. Continental AG ir ierobežotas atbildības un saskaņojuma polišu subjekts, kas ļauj Continental AG ik pa laikam variēt tās produktus. Nekas, kas ievietots šajā mājas lapā nedod un nenosaka šādas garantijas jebkādā veidā.
NFORMĀCIJA ŠAI MĀJAS LAPAI SNIEGTA UZ “KĀ IR” BĀZES TIKAI INFORMATĪVIEM MĒRĶIEM. JEBKĀDAS GARANTIJAS, IZŅEMOT IEROBEŽOTAS GARANTIJAS UN SASKAŅOJUMA POLISES, KO IK PA LAIKAM IZDEVUSI CONTINENTAL AG, AR ŠO TIEK NOLIEGTAS, IESKAITOT GARANTIJAS TIRDZNIECĪBAI, DERĪGUMAM NOTEIKTIEM MĒRĶIEM UN NEATBILSTĪBAI NOSACĪJUMIEM.

I Produktu pieejamība pasaulē

Iespējams, ka mājas lapā ir informācija par Continental AG produktiem, kuri nav pieejami jūsu valstī. Fakts, ka mājas lapā ir ievietota informācija par produktu, nenozīmē, ka tas ir pieejams jebkur pasaulē. Konsultējieties ar jūsu vietējo Continental AG izplatītāju vai pārstāvi, lai uzzinātu vairāk par plāniem attiecībā uz produktiem, kuri vēl nav jums pieejami.

Saites uz citām mājas lapām

Saites uz citām mājas lapām tiek piedāvātas mūsu lietotāju ērtībai. Šīs mājas lapas ir pilnībā neatkarīgas un ārpus Continental AG kontroles. Continental AG neveic nekādas prezentācijas attiecībā uz jebkuram mājas lapām, kurās jūs varat nokļūt caur šo mājas lapu un nav atbildīga par to saturu un lietošanu.

Saites uz citām mājas lapām tiek piedāvātas mūsu lietotāju ērtībai. Šīs mājas lapas ir pilnībā neatkarīgas un ārpus Continental AG kontroles. Continental AG neveic nekādas prezentācijas attiecībā uz jebkuram mājas lapām, kurās jūs varat nokļūt caur šo mājas lapu un nav atbildīga par to saturu un lietošanu.

Slepenība

Ja vien personiskā identifikācijas informācija nav brīvprātīgi apstiprināta, vienīgā informācija, ko Continental AG ievāc no šīs mājas lapas apmeklētājiem, ir apmeklējuma datums un laiks, apmeklēto lapu skaits un apmeklētāja interneta servisa provaidera nosaukums, kas attiecas uz apmeklētāju. Mēs lietojam šos datus tikai, lai aplēstu mājas lapas apmeklējuma aktivitāti un uzturētu mājas lapas apkalpošanu un informāciju. Personiskās identifikācijas dati, kuri ir brīvprātīgi apstiprināti, tiek lietoti tikai, lai aizpildītu apmeklētāja pieteikumu vai, lai identificētu lapu, kura pieteikums aizpildīts. Mēs nekad nesniedzam informāciju (personisku un ne personisku) citām kompānijām.

Tirdzniecības zīme un Autortiesības

Ražošanas zīmes, pakalpojumu zīmes un logo (“Tirdzniecības zīmes”), kuras izvietotas šajā lapā ir Continental AG īpašums un/vai tās izcelsmes pamats. Nekas no šīs lapas nedrīkst tikt lietots, veidojot jebkādas licences vai tiesības uz tirdzniecības zīmēm bez Continental AG rakstiskas piekrišanas. Nesankcionēta Tirdzniecības zīmju lietošana ir stingri aizliegta. Continental AG stingri vēršas pret intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem visā pasaulē ar pilnu likuma spēku.

Copyright © 2005 Continental AG. Visas tiesības rezervētas. Visi teksti, attēli, grafiki, zīmējumi, video, mūzikas, skaņu un citi materiāli šajā lapā ir autortiesību un citu Continental AG īpašuma tiesību subjekti. Continental AG pieder tiesības uz šajā lapā ievietoto materiālu atlasi, saskaņošanu un apstrādi. Šos materiālus nav atļauts kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, tāpat tos nav atļauts pārveidot vai pārkopēt citās mājas lapās.